Odborné diskuze na aktuální témata

Více zde
  •  
  •  
  •  
  •  

Novinky

Evropa jednoznačně doporučuje: „Začněte už konečně s PPP v dopravní infrastruktuře.“

Jednoznačné doporučení zaznělo od zástupců evropských institucí a zahraničních expertů na adresu ministerstva dopravy a vlády ČR při odborné debatě, kterou vedl ministr dopravy, Dan Ťok a Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), ve Slovanském domě na konferenci „Start českých PPP v dopravní infrastruktuře“. Ministr dopravy zde představil záměr prvních pilotních PPP projektů v dopravní […]

Do projektu novej nemocnice v Bratislave chcú ísť Metrostav i Agel

aktualne.atlas.sk: Záujem postaviť a 30 rokov prevádzkovať novú bratislavskú nemocnicu, ktorá bude prvým PPP projektom v slovenskom zdravotníctve, prejavilo sedem uchádzačov, medzi nimi domáce i zahraničné firmy. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré si partnera bude vybrať formou súťažného dialógu, odtajnilo v utorok ich mená. O účasť v súťažnom dialógu sa prihlásili skupina dodávateľov – Metrostav, a.s. a […]

Silničářům přibývají pozemky pod R35

Mladá fronta DNES: Procento vykoupených pozemků na plánované rychlostní silnici R35 pokořilo další hranici. Majetkoprávní příprava prvních dvou úseků čtyřproudové silnice z Opatovic nad Labem k Ostrovu u Vysokého Mýta tak opět o něco pokročila. „Výkupy na R35 pokračují, u stavby Opatovice – Časy je již vykoupeno 70 procent pozemků, v případě stavby úseku Časy […]

Kolovratník (ANO): Českou železnici čekají velké výzvy

parlamentnilisty.cz: Poslanec hnutí ANO uspořádal v Pardubicích železniční konferenci, která nastínila budoucí plány v železniční dopravě. Pardubice jsou významným železničním uzlem, to byl jeden z podnětů, proč se Martin Kolovratník rozhodl uspořádat odbornou diskuzi věnovanou rozvoji železniční infrastruktury v České republice právě v tomto městě. “ V Hospodářském výboru sněmovny se problematikou modernizace tuzemské železniční […]

Ministr Ťok: Musíme dělat lepší smlouvy a nehledět jen na cenu

Vyjádření po jednání expertů na téma ekonomických a technických kritérií při hodnocení řešení pro dopravní stavby. Klíčovým ukazatelem hodnocení nabídkových řízení by neměla být pouze cena, ale zejména výsledná kvalita dopravních staveb. Té docílíme i důsledně připraveným nabídkovým řízením a následně takovou smlouvou, která umožní efektivně vymáhat řádné splnění závazku, tedy včas a v požadované […]

Česká republika chce kvalitní dopravní infrastrukturu za dobrou cenu a skoncovat s dumpingem a nízkou kvalitou

Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na velké infrastrukturní stavby ve veřejných soutěžích bylo tématem kulatého stolu, který v pátek pořádalo Velvyslanectví Nizozemského království a Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. Holandští a čeští experti na veřejné zadávání velkých staveb se shodli na tom, že zadavatelé by měli mít povinnost při volbě hodnotících kritérií […]

Rozvoj železnice v Česku pomocí PPP?

NEWTON Media: Výstavba vysokorychlostních železničních tratí v České republice či nové železniční spojení pražského centra s letištěm se mohou inspirovat i britským modelem. Zástupci úspěšných britských projektů železniční infrastruktury prezentovali své zkušenosti na březnové konferenci, kterou pořádalo britské velvyslanectví v Praze, UKTI (britská vládní agentura pro podporu podnikání v zahraničí) a Asociace pro rozvoj infrastruktury […]

Jedna stavba, jedno razítko. Nový zákon má zjednodušit stavební povolení

ihned.cz: Nový zákon zrychlí povolení ke stavbě. Vše se má odehrát v jednom kroku. Jeho součástí mají být i povolení třeba od hygieniků či hasičů. Dají se ale čekat průtahy při schvalování. Kvůli obzvlášť složité stavbě musí nyní investor získat souhlas až od čtyřicítky úřadů. Ale i v případě, že se třeba majitel zahrady rozhodne […]

Česko a Bavorsko podpoří výstavbu kvalitnějšího železničního spojení do Mnichova

dnoviny.cz: O výstavbě kvalitnějšího železničního spojení z Prahy do Mnichova na společné schůzce jednali ministr dopravy Dan Ťok a bavorský ministr vnitra, výstavby a dopravy Joachim Herrmann. Přípravu tohoto projektu podpořila bavorská vláda částkou 6 milionů eur. Kolem roku 2025 by vlaky mezi oběma zeměmi mohly konkurovat silniční dopravě. Bavorsko chce využít finanční prostředky pro […]

O soutěž na obchvat Bratislavy se zajímá devět konzorcií

ekonomika.sme.sk: Minister dopravy považuje počet záujemcov za dostatočný. Zoznam súťažiacich nepozná. Do súťaže o výstavbu bratislavského obchvatu formou PPP projektu sa prihlásilo deväť konzorcií. Minister dopravy Ján Počiatek (Smer) v stredu po rokovaní vlády povedal, že komisia už začala vyhodnocovať ponuky. Rezort dopravy predĺžil pôvodnú lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v tendri o dva […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 34 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.