Novinky

Velké dopravní stavby dojíždějí na nevykoupené pozemky

Aktuální report, který pravidelně předkládá ministerstvo dopravy vládě, uvádí dopravní stavby, u kterých se plánovala výstavba v letech 2016 až 2018. Ve třetině období jen na deseti procentech ze 139 projektů začali pracovat dělníci. U 67 procent není dokončen výkup pozemků a u 41 staveb z toho je majetkoprávní vypořádání na nule. Už loni měla […]

Je nesmysl, aby se ke stavbám vyjadřovalo pět ministerstev

Ministr financí a předseda vládního hnutí ANO Andrej Babiš není spokojen se stavem stavební legislativy. Je podle něho nesmyslné, aby se k povolování staveb vyjadřovalo pět ministerstev. Proto je podle něj potřeba změnit kompetenční zákon, který rozděluje pravomoci mezi resorty. Babiš to dnes řekl na konferenci Fórum českého stavebnictví. Peněz na stavby je podle něj […]

Rychlodráha na pražské letiště je prioritou

Moderní dopravní spojení centra Prahy s letištěm Ruzyně, dnes. Václava Havla, je prioritou od konce 90. let. První termín jejího. zprovoznění byl stanoven na rok 2004. Aktuálně vláda oznamuje. léta 2023 a 2024. Pro železniční spojení Prahy s letištěm se v 90. letech vžil název Rychlodráha Praha – Ruzyně – Kladno (PRaK). Od počátku se […]

Poslanci tlačí na vládu, aby začala stavět vysokorychlostní železnice už v roce 2025

Výstavba vysokorychlostní železnice v Česku by mohla začít v roce 2025 a skončit už v roce 2035. Vláda má podle poslanců uspíšit termín výstavby, současný termín zahájení stavby v roce 2035 je podle nich nepřijatelný. Podle místopředsedy sněmovního hospodářského výboru Martina Kolovratníka je reálné, že by se ročně mohlo postavit 40 až 50 kilometrů. To […]

Rychlotrať z Prahy do Drážďan vyřeší Francouzi

Správa železniční dopravní cesty učinila první krok k vysokorychlostní železnici v tuzemsku. Po několikaměsíčním rozvažování se železničáři rozhodli zadat zpracování studie proveditelnosti k vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan konsorciu CEDOP a Egis Rail. To předložilo nejnižší nabídku ve výši 6,75 milionu korun, dlouho ale nebylo jasné, zda zakázku skutečně získá. Průtahy vznikly například kvůli stížnostem konkurence k Úřadu […]

Je čas začít stavět! Proč pomůže PPP?

Projekty PPP dokážou na západ od našich hranic svést dohromady veřejný a soukromý sektor. Výsledkem jsou nejen úspory na obou stranách, ale také celkově průhlednější byznys. V Česku se navzdory depresi ve stavebnictví tímto způsobem zatím moc nepřemýšlí. Naší zemi zoufale chybí realizace velkých infrastrukturních projektů. Ať už v dopravě, energetice, nebo v sociálně orientovaných stavbách. Stát má sice připraveny finanční prostředky, ale […]

Dan Ťok: Letos opravíme více než 600 km státních silnic, připravujeme k zahájení stavby 140 km nových dálnic

V letošním roce bude Ředitelství silnic a dálnic velmi intenzivně stavět a opravovat  dálniční a silniční síť. Kromě modernizace dálnice D1 se budou postupně zahajovat klíčové stavby, u nichž byl dojednán zrychlený režim nového posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dohromady jde o 140 kilometrů úseků dálnic. Opravovat na dálnicích a silnicích prvních tříd se bude […]

Stát opět hledá trasu budoucího rychlovlaku. Na Vysočině stavět nemusí

Správa železniční dopravní cesty si nechá vyhodnotit všechny možné trasy rychlovlaku z Prahy do Brna – a hned na tři stupně rychlosti. Zastávka v kraji bude zřejmě jen v případě, když zvítězí „pomalejší“ varianta na 250 kilometrů v hodině, tuší radní Jan Hyliš. A to pouze jedna u Jihlavy. Zatím je to jen křivka vyznačená […]

Kolovratník (ANO): Vysokorychlostní tratě v ČR? Přípravy nabírají tempo. Konečně

Plány na rychlá železniční spojení vznikaly v naší zemi již v sedmdesátých letech minulého století. Po celé volební období od roku 2013 se o tuto problematiku zajímám. Pokouším se zjistit, proč je ještě nemáme a co udělat pro to, abychom se jich dočkali. Jaká je realita? Většina odpovědných úředníků na ministerstvu dopravy prohlašuje, že rychlou […]

Ťok: Vysokorychlostní trať z Prahy do Brna vyjde na 120 až 160 mld

Výstavba vysokorychlostní železniční tratě z Prahy do Brna vyjde, podle navrhovaných variant, na 120 až 160 miliard korun. Trasa kudy povede by měla být známa v roce 2019. Nová trať by měla také ulehčit dojíždění lidem ze Středních Čech do Prahy. Novinářům to po jednání se zástupci Prahy, Brna a tří dotčených krajů řekli premiér […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

         I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
         II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
         III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

Rok 2017

V roce 2017 se bude ARI věnovat následujícím tématům:

 1. Změna veřejného zadávání v rezortu dopravy.
  ARI předloží návrh metodických vzorů zadávání veřejných zakázek na (i) projekt-inženýrskou činnost a (ii) stavební činnost k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
 2. Systémová změna povolovacích procesů a procesu EIA.
  ARI předloží návrh koncepční změny a novely zákona 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury včetně změn kompetencí v oblasti povolování liniových staveb.
 3. Zavedení BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury v ČR.
  ARI podpoří sjednocení komunikace, názorů a zájmů při vzniku metodických dokumentů a zajistí přenos zahraničních zkušeností se zaváděním BIM.
 4. Podpora přípravy koncepce vysokorychlostních tratí v ČR.
  ARI je členem pracovní komise ministra dopravy za účasti poslanců PSPČR kde bude prosazovat principy dobré mezinárodní praxe.
 5. Správné zavedení smluvních standardů FIDIC u projektů dopravní infrastruktury.
 6. Propagace využití koncesního modelu pro financování nových projektů (PPP).
 7. Propagace využití koncesního modelu v oblasti sociální péče na úrovni krajů, měst a obcí.
 8. Vznik národního infrastrukturního plánu ČR a využití finančních nástrojů EU.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 48 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.