Novinky

Společné tiskové prohlášení MD a MŽP k jednání s Evropskou komisí k tématu posuzování vlivů na životní prostředí

Čeští zástupci ministerstva životního prostředí, dopravy a dalších dotčených resortů dnes v Bruselu navrhli Evropské komisi způsob, jak zajistit soulad již vydaných stanovisek EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) s právními  předpisy. Návrh spočívá v tom, že se tato stanoviska znovu ověří a zároveň se veškerá dokumentace související s EIA zveřejní a bude možné se k ní vyjádřit v rámci územního […]

Opravy krajských silnic budou více koordinované, vláda dnes dostala informaci o 3 miliardách pro silnice II. a III. tříd

Díky úsporám v úspěšném loňském čerpání rozpočtu SFDI může Ministerstvo dopravy částkou 3 miliardy korun pomoct i v letošním roce krajům s opravami silnic II. a III. tříd. Kraje nyní budou přibližně do půlky února předkládat podklady k uzavření smlouvy a na základě schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy jim následně budou zálohově uvolněny finanční prostředky. […]

Z mýtného harmonogramu vypadla soutěž na tříletý provoz bran

Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení aktualizovaný harmonogram přípravy výběru elektronického mýta po skončení letošního roku. Ministerstvo dopravy poslalo do meziresortního připomínkového řízení aktualizovaný harmonogram přípravy výběru elektronického mýta po skončení letošního roku. Z materiálu, kterým se má 17. února zabývat vláda, vypadla proti předchozí verzi zmínka o krátké soutěži na tříletý provoz mýtných bran. […]

Maďaři chtějí vybírat mýtné po firmě Kapsch. Tvrdí, že budou o půlku levnější

O provoz mýtného systému v Česku projevila zájem další společnost. Jde o satelitního výběrčího mýta z Maďarska, společnost National Toll Payment Services PLC. Ministerstvu dopravy nabídla, že bude v tuzemsku mýto spravovat od 1. ledna 2017, kdy končí dosavadní smlouva se společností Kapsch. Úřadu sdělila, že proti pondělním zhruba dvěma miliardám korun za roční provoz […]

Španělská Cintra uspěla na Slovensku v tendru na budování silnic

Konsorcium pod vedením španělské společnosti Cintra zvítězilo na Slovensku v tendru na vybudování asi 60 kilometrů dálnice a rychlostní silnice v okolí Bratislavy formou projektu veřejně-soukromého partnerství (PPP). Novinářům to dnes řekl státní tajemník ministerstva dopravy Viktor Stromček. Vítěz nabídl nejnižší cenu ze čtyř konsorcií, které předložily nabídky v této největší zakázce svého druhu za […]

Zastupitelé schválili trasu dálnice na Vídeň. Termín stavby není jasný

Jihomoravští zastupitelé ve čtvrtek na mimořádném zasedání schválili trasu dálnice D52 na Vídeň. Konkrétně verzi vedoucí přes Novomlýnské nádrže a pod Pálavou. Kdy dělníci kopnou do země, ale stále není jasné. „Předložili jsme základní variantu, která kopíruje stávající silnici I/52 a využívá dnešní průchod územím. Shodli jsme se na ní s ministerstvy životního prostředí a […]

ARI obdržela vyjádření ŘSD ke kvalifikačním předpokladům zakázek na stavební činnost

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila 14. prosince 2015 svá doporučení k tématu Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek pro stavební činnost užívaných v silničním stavitelství, která byla diskutována s ŘSD a která doufáme, že uvedením do praxe mohou významně přispět k efektivní investiční politice státu v této oblasti. 21. ledna 2016 ARI obdržela k výše uvedenému doporučení vyjádření ŘSD ČR:

Evropská unie chce nové posudky u 64 dopravních staveb

V Česku je 64 důležitých dopravních staveb, u nichž Evropská unie požaduje nové posouzení vlivu na životní prostředí. Takové posouzení by jejich výstavbu mohlo zdržet až o několik let, řekl novinářům po jednání ekonomických ministrů premiér Bohuslav Sobotka. Případné zdržení by podle něj ovlivnilo i čerpání evropských fondů, jedná se asi o 90 miliard korun. […]

Súkromnú R1 vlani využilo takmer 12 miliónov vozidiel

Na úsekoch rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a na severnom obchvate Banskej Bystrice vlani vzrástol počet vozidiel o 962-tisíc. Vyťaženosť súkromnej rýchlostnej cesty vybudovanej a prevádzkovanej v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) sa naďalej zvyšuje. Sčítače na úsekoch R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a na severnom obchvate Banskej Bystrice v minulom […]

EBRD významným partnerem Srbska v mnoha projektech

Místopředsedkyně Vlády Srbska a ministryně stavebnictví, dopravy a infrastruktury Zorana Mihajlović jednala s delegací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) vedenou ředitelkou pro dopravu Sue Barrett. Místopředsedkyně Vlády Srbska a ministryně stavebnictví, dopravy a infrastruktury Zorana Mihajlović jednala s delegací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) vedenou ředitelkou pro dopravu Sue Barrett. Hlavními […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 34 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.