Odborné diskuze na aktuální témata

Více zde
  •  
  •  
  •  
  •  

Novinky

Stavbaři si stěžují na zanedbanou přípravu investorů a projektovou dokumentaci

Podle třetiny stavebních společností se kvalita projektové dokumentace v porovnání s minulými lety zhoršila. Investoři by za ni měli dávat více peněz, jinak se situace nezlepší. Aktuálně hodnotí ředitelé stavebních firem kvalitu projektů jako podprůměrnou. Nekvalitní je podle ředitelů firem ale celá příprava staveb od investorů. Zhoršení ve veřejné sféře oproti letům minulým potvrdilo 39 […]

Ministři dopravy ČR a Německa se dohodli na účasti ČR při přípravě spolkového plánu dopravních cest

Železniční tratě byly jedním z hlavních témat schůzky českého ministra dopravy Dana Ťoka a německého spolkového ministra Alexandera Dobrindta. Oba ministři se shodli, že projekty vysokorychlostních tratí musejí být pro oba státy ekonomicky výhodné a měla by je využívat i nákladní doprava. Ministři dále mluvili o splavnosti Labe nebo o otevření zbývajícího úseku dálnice D8 […]

Peníze na R35 jsou, problémy mohou nastat u obce Časy

Stát zatím nikdy nemusel přistoupit k vyvlastnění u pozemků, které patří nějaké obci Peníze na stavbu rychlostní silnice R35 prý v rozpočtu jsou. Stavět se ale patrně nezačne dřív než v roce 2017. Na problém je zaděláno u obce Časy, kde mohou vzniknout potíže s výkupem pozemků. „V prvním úseku z Opatovic do Časů už máme vykoupeno 90 procent pozemků. Navíc na prvních dvou úsecích už […]

Propojka D8 s R7 je v nedohlednu. Zahájení stavby brání Tuchoměřice

Zahájení stavby očekávané propojky teplické dálnice D8 a chomutovské rychlostní silnice R7 komplikují soudy a malá obec Tuchoměřice. Ta nechce další silnici, která by vedla v její těsné blízkosti. Nadměrný hluk, zplodiny a prašnost trápí Kralupy nad Vltavou každý všední den, kdy přes město projede až dvacet tisíc automobilů včetně těch nákladních. O moc lépe […]

Ťok: Z Prahy do Brna za hodinu v roce 2030. Do Berlína po dálnici už za rok

Ministr dopravy Dan Ťok míní, že v Česku se stalo zvykem dělat politiku z věcí, které si to nezaslouží. Třeba právě z mýta. Dálniční síť podle ministra není tak špatná, jak si lidé myslí. Rychlovlaky by podle něj mohly jezdit z Prahy do Brna za hodinu v roce 2030. Nejlépe bude ministerstvo dopravy řídit člověk, […]

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR – červen 2015

K 30. červnu 2015 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 63 miliard Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí. KONCESNÍ SMLOUVY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, K NIMŽ BYLO VYDÁNO STANOVISKO […]

Germany: A10/A24 AS Neuruppin – AD Pankow PPP

The Federal government is seeking a private partner to design, build, finance, maintain and operate the A10/A 24 in Brandenburg. The A10/A24 Neuruppin-Pankow A-model road PPP is being procured by PPP department DEGES under 0an availability payment contract for 30 years. The route will be expanded by 29.6km with six lanes, with 29.2km repaired, and a total of 64.2km maintained […]

Projekt novej bratislavskej univerzitnej nemocnice: Začal súťažný dialóg, vyberá sa investor

Súťažný dialóg by mal byť uzavretý do konca roka, ministerstvo zdravotníctva si prostredníctvom neho vyberie súkromného partnera pre novú nemocnicu, ktorý ju postaví a bude aj prevádzkovať. Projekt novej bratislavskej univerzitnej nemocnice sa posúva do ďalšej fázy, ministerstvo zdravotníctva (MZ) začalo súťažný dialóg s piatimi medzinárodnými konzorciami, ktoré majú záujem získať koncesiu na výstavbu, financovanie […]

Výkupy půdy pro D11 se pohnuly, zbývá přesvědčit už jen devět majitelů

Příslib až šestnáctinásobku odhadní ceny za půdu výrazně pohnul s výkupy pozemků pod dálnicí D11 u Jaroměře i silnice R35 od Opatovic. Stavět by se v obou případech mohlo začít příští rok. Přestože dálnice D11 ve skutečnosti stále ještě končí v polích před Hradcem Králové, velmi výrazně se pohnul její sedmikilometrový úsek ze Smiřic do […]

V súťaži o novú nemocnicu zostalo päť nadnárodných konzorcií

Do ďalšieho kola súťaže o novú nemocnicu v Bratislave postúpilo päť silných medzinárodných konzorcií. V druhej časti súťažného dialógu o získanie Koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude súťažiť päť silných medzinárodných konzorcií s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou veľkých nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva SR bude vyberať spomedzi nasledovných uchádzačov: Ribera […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 34 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.