Odborné diskuze na aktuální témata

Více zde
  •  
  •  
  •  
  •  

Novinky

Příprava stavebních projektů se ještě prodlouží

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vstoupila v účinnost 1. dubna letošního roku a první zkušenosti ukazují, že vyřízení povolení na stavbu je ještě složitější. Nová právní úprava způsobila podnikatelům nárůst administrativy a delší povolovací procesy. Novinkou je povinnost investora zajišťovat si průběžně takzvané verifikační stanovisko – tedy razítko i v případě drobných […]

Ministr Ťok navrhne vznik výboru pro přestavbu nádraží v Brně

Ministerstvo dopravy opětovně předloží vládě návrh na jmenování řídicího výboru pro přípravy přestavby brněnského nádraží. Členy výboru by měli být zástupci ministerstva, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), města i Jihomoravského kraje. Materiál ministr Dan Ťok (za ANO) k projednání kabinetu přinesl už dvakrát, vláda tento bod ale opakovaně odložila. Zdroj: http://www.finance.cz

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje nový způsob uvažování

Asociace pro veřejné zakázky uspořádala dne 18. června 2015 v Praze 5. ročník odborné konference „Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016″. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové, a předsedy ÚOHS, Petra Rafaje. Předseda ÚOHS v úvodním projevu vyjádřil naději, […]

Komise navrhuje rekordních 13,1 miliardy eur investic do dopravní infrastruktury na podporu růstu a vytváření pracovních míst

Evropská komise dnes navrhla přidělit 13,1 miliardy eur finančních prostředků EU na 276 dopravních projektů vybraných pomocí prvních výzev k předkládání návrhů v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Díky těmto investicím se uvolní další veřejné nebo soukromé prostředky spolufinancování v souhrnné výši 28,8 miliardy eur. Spolu s budoucím Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) bude […]

Boj mezi Prahou 6 a ministerstvem dopravy o trať na letiště pokračuje

Zastupitelstvo Prahy 6 na svém čtvrtečním jednání jednomyslně rozhodlo, že bude žádat, aby chystaná modernizace tratě do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla vedla v úseku mezi dejvickým a veleslavínským nádraží tunelem. S tímto stanoviskem přišlo samo vedení městské části, přestože ještě před několika měsíci tvrdilo něco jiného. „Kdybychom dál trvali na zahloubení, tak […]

Súťažia o obchvat Bratislavy. Pozrite si, čo sú zač

Nečakajte Doprastav ani Váhostav. O bratislavský diaľničný obchvat budú súťažiť veľké nadnárodné skupiny. Do užšieho výberu postúpili štyri združenia. Ich zástupcovia sa dnes novinárom predstavovali na tlačovej konferencii ministerstva dopravy. Víťaz má byť známy v poslednom štvrťroku 2015. Výstavba začať v ďalšom roku a trvať štyri roky. Stavebné práce sa odhadujú na 1,3 miliardy eur. […]

Ministr Ťok zvažuje bonusy pro stavaře za předčasné dokončení. Chce tak ulevit řidičům

Stavební firmy by mohly dostávat bonusy za to, že zvládnou práce na silnicích před termínem. Důvodem jsou četné uzavírky na silnicích, které souvisejí s větším množstvím peněz určených na jejich opravy, a také potíže, které to způsobuje motoristům. Ministr Ťok uvažuje o zkrácení zimní technologické přestávky, během níž se práce na silnicích přerušují. Ministr dopravy […]

Soukromník má stavět první silnici, ministerstvo hledá konzultanta

Ministerstvo dopravy podniká první kroky ke spuštění výstavby dálnic za soukromé peníze v rámci projektů PPP (Public Privat Partnership). Prvním krokem bude vypsání tendru na poradce, který se po právní, finanční i technické stránce postará o pilotní projekt na rychlostní silnici R4. „Jsou to vysoce sofistikované služby, které vyžadují mezinárodní praxi a zkušenosti,“ zdůvodnil potřebu […]

Stát chce sjednotit proud na železnici. Stálo by to desítky miliard

Ministerstvo dopravy plánuje přechod elektrifikovaných železničních tratí na střídavý proud. Přestavět by se tak muselo 1 738 kilometrů tratí. Proměna má včetně pořízení nových vozidel přijít na desítky miliard korun. Důvodem je jednodušší přejíždění elektrických vlaků po celé zemi i napříč Evropou. Ministerstvo vysvětluje přechod i tím, že v budoucnu by měly po Evropě jezdit jen […]

Premiér Sobotka v Sasku: Splavnost Labe i vysokorychlostní železnice jsou společné priority našich zemí

Předseda vlády Bohuslav Sobotka při své návštěvě v Sasku v pátek 12. června 2015 společně s ministrem dopravy Danem Ťokem jednali s ministerským předsedou Saska Stanislawem Tillichem a ministerským předsedou Saska-Anhaltska Reinerem Haseloffem.  Hlavním tématem setkání byl rozvoj dopravního spojení obou zemí, především projekt vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Drážďanami a rovněž udržování splavnosti Labe. […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 34 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.