Odborné diskuze na aktuální témata

Více zde
  •  
  •  
  •  
  •  

Novinky

Stavební smluvní právo – nová kniha Lukáše Klee

Lukáš Klee, zástupce ARI pro mezinárodní spolupráci, právě vydal v nakladatelství Wolters Kluwer  rozsáhlou monografii Stavební smluvní právo – www.wolterskluwer.cz/cz/stavebni-smluvni-pravo. Kniha dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V osmnácti kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým dodavatelským systémům, jako je […]

Rychlodráhu na letiště dovede odbočka. Stavět se začne za tři roky

Ministerstvo dopravy rozhodlo, jak bude vypadat rychlodráha, která spojí centrum Prahy s Kladnem a ruzyňským letištěm. Trať povede z Masarykova nádraží tunelem do Dejvic. Za stanicí Praha-Ruzyně pak bude odbočka na letiště. Cesta z centra k ranvejím potrvá 27 minut a počítá se na ní se dvěma kolejemi. „Nyní se může na všech částech trasy […]

Novým ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury se stal Zbyněk Hořelica

Ministerstvo dopravy: Novým ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se stal Zbyněk Hořelica. První červencový den složil služební slib před státním tajemníkem Ministerstva dopravy Tomášem Čočkem. Hořelica je s činností SFDI dobře obeznámen. V SFDI pracuje již více než sedm let, z toho poslední čtyři roky jako náměstek sekce pro správu finančních zdrojů a statutární zástupce ředitele fondu. […]

Stát za pět měsíců vypsal o pětinu méně projektových tendrů

Veřejná správa vypsala v prvních pěti měsících letošního roku meziročně o 21,5 procenta méně zakázek na projektové práce. Celkový objem státem vypsaných zakázek činil 851 milionů korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci měsíce května 2015 ve Věstníku veřejných zakázek. „V porovnání se stejným obdobím […]

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo nový zákon o veřejných zakázkách. Omezí se byrokracie a zlepší podmínky pro zadavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek novinářům obsáhle představilo hlavní přínosy i rizika nového zákona o veřejných zakázkách. Nový zákon plánuje ministerstvo v nejbližší době odeslat na vládu, platit by měl od poloviny dubna příštího roku. Informace v sídle ministerstva médiím prezentoval Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí. Náměstek ministryně pro místní […]

Stavba se hýbe. Dálnice protne hranici Rakouska do šesti let

Český ministr dopravy Dan Ťok se sešel s hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem. Český politik minulý týden slíbil, že dálnice mezi Lincem a Prahou bude hotová do roku 2028. Po dálnici z Budějovic do Lince pojedou řidiči do konce roku 2021 a z Lince až do Prahy už za dalších sedm let. Na tomto plánu se […]

DOPORUČENÍ K VÝBĚRU PPP PORADCŮ STÁTU NA PŘÍPRAVU A REALIZACI PILOTNÍHO PPP PROJEKTU R4

Toto doporučení je vydáno v návaznosti na závěry debaty u kulatého stolu, která proběhla za účasti zástupců MD a více než 40 účastníků dne 29. června 2015 na MD. Zásadním doporučením ARI pro přípravu tendru je použití ekonomické výhodnosti jako hodnotícího kritéria zaměřeného na hodnocení kvality přístupu k přípravě projektu a hodnocení expertního týmu konsorcia poradců. Stanovisko obsahuje přílohu – […]

Ministerstvo zvažuje přeměnu Ředitelství vodních cest na státní podnik

Ministerstvo dopravy zvažuje transformaci organizace Ředitelství vodních cest (ŘVC) na státní podnik, řekl náměstek ministra pro oblast financí Tomáš Čoček. Rozpočtová organizace, která slouží jako investor do výstavby vodních děl a přístavišť tak má ze všech organizací v resortu k transformaci nejblíže. V minulosti se s přeměnou na státní podnik přitom hovořilo především se silniční obdobou ŘVC – Ředitelstvím […]

Příprava stavebních projektů se ještě prodlouží

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vstoupila v účinnost 1. dubna letošního roku a první zkušenosti ukazují, že vyřízení povolení na stavbu je ještě složitější. Nová právní úprava způsobila podnikatelům nárůst administrativy a delší povolovací procesy. Novinkou je povinnost investora zajišťovat si průběžně takzvané verifikační stanovisko – tedy razítko i v případě drobných […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 34 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.