Novinky

MD: Obchodní podmínky – dílčí úpravy v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb. a pilotní ověření ZOP Zelené knihy

Ministerstvo dopravy ČR nás informovalo o tom, že odsouhlasilo, aby ŘSD provedlo mírnou změnu v ZOP červené knihy, která souvisí s pravidly nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (změna v článcích 11.2. a 13.1.). Dále bylo odsouhlaseno, aby ŘSD u urgentních veřejných zakázek na opravy a malé investiční akce využilo a pilotně […]

ARI: MD zahájilo diskuzi o zvláštních obchodních podmínkách ŘSD k bílé knize FIDIC

Ministerstvo dopravy (MD) zahájilo konzultaci nad zpracovaným návrhem zvláštních obchodních podmínek (ZOP) ŘSD pro bílou knihu FIDIC. Jedná se celkem o 4 kusy zvláštních obchodních podmínek: 1. Projekční práce 2. Inženýrská činnost 3. Průzkumné práce 4. Technický dozor investora MD připouští, že ve srovnání s předchozími konzultačními procesy k ostatním knihám FIDIC se bude pravděpodobně […]

INTERVIEW S PROF. ANDREW MCNAUGHTONEM O VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍCH

V prosinci 2016 se konala neformální diskuze s profesorem Andrew McNaughtonem, technickým ředitelem High Speed Two Ltd., současným předsedou UIC (International Railway Union) Inter City and High Speed Forum a podpředsedou EU Transport Advisory Group v letech 2006-2013. Cílem ARI je zprostředkovat mezinárodní zkušenosti s plánováním a přípravou vysokorychlostních tratí ve světě. ARI vnímá vysokorychlostní tratě […]

Rychlovlaky „smršťují“ celé státy

„Musíte se sami rozhodnout, v jaké zemi chcete za třicet let žít,“ říká Andrew McNaughton, šéfinženýr britského projektu expresní železnice High Speed Two.   MARTIN RYCHLÍK | 6. ledna 2017 | Lidové Noviny   LN Proč jste navštívil Česko? Česká republika přece zvažuje možnosti vysokorychlostní železnice… LN Ano, ale už docela dost dlouho, přes dvacet let. Stejně tak jako mnoho jiných zemí. Díky […]

Rok 2017 v dopravě: Nové úseky dálnic, příprava dalších staveb a rekonstrukce nádraží

Ministerstvo dopravy si vytyčilo priority pro rok 2017. Letos se budou především stavět nové úseky dálnic a silnic I. třídy, modernizovat dálnice D1, chystat nové stavby pro další roky, rekonstruovat nádraží, čerpat evropské fondy a pokračovat v kampaních pro bezpečnost silničního provozu. „Letos otevřeme skoro 40 kilometrů nových a hlavně bezpečných dálnic pro řidiče. Bude to […]

Stavaři v Česku začínají brát vážně digitální stavebnictví

O digitálním stavebnictví se přestává jen mluvit, firmy jej začínají zavádět do praxe. Technologii BIM nejčastěji využívají architekti a projektanti v začátečních fázích staveb. Jeho rozvoji ale v Česku může bránit dlouhá doba stavebního řízení, elektronické zpracování projektu a online stavební povolení existuje zatím jen v Singapuru. Pro stále větší množství českých firem přestává být […]

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K VRT PRAHA – BRNO – BŘECLAV

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 (Zadavatel), požádala Asociaci pro rozvoj infrastruktury (ARI) o součinnost v souvislosti s předběžnou přípravou zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, s předpokládaným názvem „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav“ (Veřejná zakázka). Zadavatel má zájem, aby […]

STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY JIŽ V ROCE 2017 VYUŽIJÍ PŘÍNOSY DIGITALIZACE STAVEBNICTVÍ

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) sestavil expertní pracovní skupinu složenou ze zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství vodních cest ČR, Stavební fakulty ČVUT v Praze a expertů nominovaných odbornými sdruženími a svazy – Asociací pro rozvoj infrastruktury, Odbornou radou pro BIM, Sdružením […]

Ministerstvo dopravy vypsalo novou soutěž na poradce pro výstavbu D4 formou PPP projektu

Ministerstvo dopravy vypsalo v posledním  předvánočním týdnu novou soutěž na poradce, která pomůže státu s realizací projektu PPP na dálnici D4. Cílem je získat dostatečně kvalifikované poradce pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán koncesionář projektu PPP. Ten zajistí dostavbu chybějících 32 kilometrů D4 mezi Příbramí a Pískem. Zároveň zabezpečí následný provoz a údržbu dálnice. Zahájit […]

České stavebnictví je letos v rámci EU šesté nejhorší

Výkon českého stavebnictví byl v prvních třech čtvrtletích letošního roku ze 28 zemí Evropské unie šestý nejhorší. Vyplývá to z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Podle nich české stavebnictví ke konci září meziročně kleslo o 8,9 procenta. Nejvíce se dařilo Řecku, kde stavebnictví meziročně vzrostlo o více než pětinu. Následovaly Irsko a Švédsko. Nejhůře na tom byly Slovinsko, Maďarsko a […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

         I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
         II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
         III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

 

V roce 2017 je pro ARI prioritou:

  1. Vznik metodik zadávání na (i) projekt-inženýrskou činnost  a (ii) stavební činnost k novému ZZVZ.
  2. Návrh novely zákona 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
  3. Podpora správného užití metod Design-Build a PPP.
  4. Zavedení BIM do přípravy a realizace dopravní infrastruktury.
  5. Vznik národního infrastrukturního plánu ČR a využití finančních nástrojů EU.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 52 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.