Novinky

Drucker pripustil ďalšiu lokalitu v projekte novej UNB

Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti diskutuje so samosprávnym krajom aj mestom o lokalite a možných alternatívach. Posudzovanie projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB), ktorá by sa mala realizovať formou verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt), je podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera vo finálnej fáze.Ako povedal po ostatnom rokovaní vlády, momentálne ministerstvo diskutuje so samosprávnym krajom aj mestom […]

Jak si postavíme rychlodráhu na letiště II.

Za tři roky se začne stavět rychlodráha na Letiště Václava Havla. To si říkáme už teď, v roce 2016, ale k tomu slibu se budeme vracet ještě dlouhá desetiletí. Určitě se zopakuje i v programovém prohlášení vlády vzešlé ze sněmovních voleb roku 2037. Konečně jsme se dočkali, jasné slovo zaznělo: Rychlodráha na Letiště Václava Havla se […]

Ministerstvo dopravy vybralo zpracovatele studie proveditelnosti koridoru Dunaj-Odra-Labe

Ministerstvo dopravy vybralo v otevřeném zadávacím řízení zpracovatele studie proveditelnosti kanálu Dunaj-Odra-Labe. Vítězem se stala společnost Sdružení DOL, tvořená firmami Vodní cesty, Sweco Hydroprojekt a Aquatis. K podpisu smlouvy by mělo dojít v nejbližších dnech. Cena studie proveditelnosti bude 22,3 mil. Kč bez DPH. Oproti předpokládané ceně se tak jedná o úsporu téměř 3 miliony Kč. Vítězná společnost […]

ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA STÁLE NENÍ NA SPRÁVNÉ CESTĚ

Přestože Evropská komise stanovila cíl přesunout přepravu zboží ze silnice na železnici, podle nové zprávy Evropského účetního dvora podíl železniční dopravy na nákladní dopravě v EU od roku 2011 ve skutečnosti lehce poklesl. Železniční doprava je ohleduplnější k životnímu prostředí a využívá méně dovážené ropy, uvádí se ve zprávě. Nedaří se jí však reagovat na […]

Stavebnictví trpí. Není co stavět

Skoro po pěti letech recese se stavebnictví v roce 2013 vrátilo k růstu. Bohužel oživení v tomto odvětví trvalo jen do první poloviny loňského roku. Nepochybně na tom měla zásluhu inženýrská výstavba poháněná penězi z fondů EU. Od té doby však výkony stavebnictví padají a v případě pozemní výstavby se nebezpečně přibližují minimům dosahovaným na […]

Ministr Ťok předal eurokomisařce Bulc nesouhlas jedenácti států EU s ochranářskými opatřeními, která poškozují dopravce a rozdělují trh

Ministr dopravy Dan Ťok dnes na zasedání Rady EU v Lucemburku předal eurokomisařce pro dopravu Violetě Bulc společný dopis jedenácti států, jehož obsahem je nesouhlas se zaváděním ochranářských opatření především Francie a Německa, která mají negativní dopad na dopravce a mohou narušit fungování jednotného evropského trhu v dopravě.   „Zaváděním ochranářských opatření v podobě minimálních mezd […]

Sobotka: Trať na pražské letiště bude dokončena do roku 2024

Trať na pražské letiště má být hotová mezi roky 2023 a 2024. Vyjít by měla zhruba na 20 miliard korun. Na dnešním setkání s novináři to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) se nyní počítá s variantou vedoucí trať tunelem přes Střešovice. Tuto dražší variantu prosazuje radnice Prahy 6. […]

Obchvat Bratislavy D4-R7: koncesní smlouva uzavřena

Konsorcium Obchvat Nula, které tvoří společnosti Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, uzavřelo koncesní smlouvu Obchvat Nula, konsorcium tvořené společnostmi Cintra, Macquarie Capital a PORR AG, úspěšně uzavřelo koncesní smlouvu na výstavbu obchvatu Bratislavy D4-R7, jednoho z největších projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) v oblasti infrastruktury ve střední Evropě. K uzavření koncesní smlouvy […]

ARI: Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o EIA)

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Návrh zákona byl připraven na základě usnesení vlády č. 434 ze dne 11. května 2016.

Vláda vzala na vědomí posudky ke krizové variantě výběru mýta po roce 2016

Vláda dnes vzala na vědomí právní rozbor postupu Ministerstva dopravy, který zajistí provoz systému elektronického mýta po roce 2016. Členové kabinetu se také seznámili s dvěma znaleckými posudky smlouvy a dodatků mýtného systému, podle kterých od příštího roku může spravovat mýtné pouze současný provozovatel. Kromě pokračování výběru mýta ve výši 10 miliard korun ročně, ministerstvo plní […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 34 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.